Ankara’da Avm’lere Yeni Roller

24 Ocak 2021 admin

Ankara Yıldırım Kule ev sahipliğinde,GİSP Ankaratarafından düzenlenen “Ankara’da Alışveriş Merkezlerinin Yeniden İşlevlendirilmesi” konulu toplantıya özel sektör, kamu çalışanları ve öğrenciler katılım göstermiştir. Fatma Gül TANRIÖVERmoderatörlüğüve BUPROJE Direktörü Yalım KAYNAKsunumuile başlayan toplantıda AVM’lerinAnkara’daki tarihsel gelişimi, fonskiyonunuyitienAVM’ler ve yeniden işlevlendirilmesi bütün detaylarıyla masa yatırılmıştır.

Sunumda; öncelikle Türkiye’de alışveriş merkezlerinin kişi başına düşen metrekaresibakımından Ankara’nın birinci sırada yer aldığı vurgulanmış ve kentsel sorunlardan biri olan kapanan AVM’lere yönelik ABD ve Türkiye’de yer alanörneklere yer verilereknedenleri tartışılmıştır.

Ankara özelinde;

  • MinaseraAVM’nin hastaneye dönüşüm süreci,
  • Park VeraAVM’ninkapanma süreci ve yeniden işlevsellik kazanıp kazanamayacağı,
  • Bilkent Center AVM’dezamanla gerçekleşen dönüşümve bunun sonucunda Bilkent Station ve diğer fonksiyonların bu durumdan nasıl eklendiği,
  • Next Level AVM’nin değişim süreci,
  • ANSE AVM’ninbir bölümünün eğitim kurumuna dönüştürülmek suretiyle nasıl yeniden işlevlendirildiği,
  • Eryaman Aile Yaşam Merkezi’nin caddeye cephesi olan mağazalar ile birlikte farklı bir fonksiyona dönüştürülmesi,
  • AVM’lere rakip olarak, konut (mesken) imarlı olarak inşa edilen yapılarda, konut vasıflı taşınmazlarınişyeri olarak kullanılması ve bu aykırılığa izin verilmesisonucundan meydana gelen sorunlar,
  • AVM yatırımı yaparken yatırımcı için uygunlokasyon seçimi veAVM’lericin uygun konseptin belirlenmesi, doğru kiracı karmasının oluşturulması, ortak alan aidatları, yapılan etkinliklerin ve AVM yönetiminin katkıları gibikonulara değinilmiş ve katılımcıların değerli katkılarıyla interaktif bir şekilde tartışılmıştır.

Bir sonraki GISP Ankara Toplantısı Eylül ayında yapılacak ve gayrimenkul sektörü ile ilgili bilgilendirici konu başlıklarıyla sektöre katkılar devam edecektir.