Dar Gelirliler İçin Konut Politikaları

24 Ocak 2021 admin

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu’nun (GİSP) düzenlediği, “Dar Gelirliler İçin Konut Politikaları” yuvarlak masa toplantısı, CRE Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülcemal Alhanlıoğlu ve TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya sunumlarıyla ve GİSP üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

CRE Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülcemal Alhanlıoğlu şu konuları vurguladı: “ TÜİK verilerine göre nüfusun %50’si dar gelirli kabul edilmektedir. Halkın üçte biri için ev sahibi olmak bu piyasa koşulları ile imkânsız. Gayrimenkulün hammaddesi arsa olduğu için ve arsa fiyatları çok yüksek olduğu için özel sektör, orta ve üst gelir grubuna konut üretmeye devam etmektedir. Yaşanılan satış sıkışıklığının ana sebebi de burada yatmaktadır.

Türkiye’de konut sahipliliği oranı % 70 mertebesindedir ve bu yüksek bir orandır. Sağlıklı bir kent ekonomisinde, konutların %30’dan fazlası kiralıktır ve %5-7’si sosyal konut olarak kiralıktır ve %1-3 aralığında dezavantajlı gruplar ve yardıma ihtiyacı olanlar için tasarlanmaktadır.

Türkiye’nin henüz bir çok farklı kurum ve kuruluşu içeren, entegre edilmiş, farklı gelir grupları için ulusal bir konut politikası ve stratejisi bulunmamaktadır. Dar gelirliler için konut politikaları Türkiye’deki kentleşme stratejisinin temel taşı haline getirilmelidir. Planlama mevzuatında yer alan, sosyal kiralık konut piyasasını canlandırmakla bu gelir gurubunun konut ihtiyacına cevap verilebilir. Türkiye’de dar gelirliler için konut politikalarının en etkili biçimi kamunun özel sektörle birlikte hareket etmesidir. Bu sayede hesap verebilir organlarla uzun vadeli politikalar üretilebilir.”

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ise “Dar gelirlilerin konut edinimi konusunda hedef kitlenin tam olarak analiz edilmesi gerekir. Ayrıştırmadan çok bir arada yaşama kültürünü vurgulayan politikaların belirlenmesi bence kritik bir konu. Bunu yaparken bu işin ana sahibinin kim olacağının belirlenmesi büyük önem taşıyor.

Özel sektörün burada bir oyuncu olmasını sağlayabilecek bileşenler ve çerçeve kurallar setinin belirlenmesi gerekir. Bunun için çok yolumuz olduğunu biliyoruz ancak artık yola çıkma zamanı “ dedi.

Ünlü Gayrimenkul Kurucusu Gürler Ünlü “Dar gelirlilerin konut edinmesi konusunun ana omurgası düşük maliyettir. Ve bu düşük maliyete ulaşmak için maliyete etki eden bütün faktörlerin ayrı ayrı ama bir bütünlük içerisinde çalışılması gerekir. “dedi.

GİSP Başkanı Hakan Gümüş, dar gelirlilerin konut ihtiyacını çok önemli gördüklerini ve bu konuda öneriler üretmeye devam edeceklerini iletti. Daha fazla ucuz konut üretmekten ziyade, devletin sübvanse edeceği bir konut kiralama sistemi kurulmasının bu konuyu uzun vadeli olarak çözüme kavuşturacağını vurguladı.