Gisp, Mıpım Değerlendirilmesi

21 Ocak 2021 admin

Dünya çapında yaptığımız projeleri dünya çapında yatırım fırsatlarına dönüştürme zamanı…

10-13 Mart 2015 tarihlerinde Fransa Cannes’ da gerçekleşen Mipim fuarı’nın Türkiye ve İstanbul açısından oldukça başarılı geçtiğini söylemek mümkün… Bu yılki fuarda ilk defa İstanbul çadırı ayrı bir alan olarak yer almış, ayrıca özel bir alanda Türkiye pavillonu hazırlanmıştır. İTO nun öncülüğünde İstanbul maketi ilk defa tasarlanmış ve çeşitli projeler, görsel efektler ile birlikte İstanbul için sergilenmiştir. MIPIM tarihinde ilk defa İstanbul diğer ülke şehirleri gibi (Paris, Londra, vb.. ) ayrı bir çadırda anlatılmış ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak özelikle Kentsel Dönüşüm projeleri yapmakta olan Belediye’ler (Beyoğlu, Antalya Büyükşehir, Balıkesir, vb…), çeşitli Ticaret ve Sanayi odaları temsilcileri en üst düzeyde fuara katılım göstermişlerdir. Türkiye ve İstanbul’ un ilk defa bu denli geniş katılımcı ile hazır bulunduğu fuara Türkiye’den yaklaşık 700 kişi kayıt yaptırmış ve 21 Türk firması standı ile birlikte fuara katılmıştır.

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu olarak fuara ilişkin yorumlarımız ise;

Türkiye ve özelikle İstanbul çadırı ile katılımın çok önemli ve başarılı bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki yıllarda da benzer şekilde katılım ile birlikte sürdürülebilirliğin sağlanmasının çok önemli olacağı düşünülmektedir.

Yabancı yatırımcı için dönemsel olarak Türkiye için risk algısının arttığı bir yıl olduğu, gerek seçim sonrası ortam ve gerekse de komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye için risk algısını olumsuz yönde etkilediği yorumları ile zaman zaman karşılaşılmıştır.

Türkiye ve özelikle İstanbul için kurumsal yabancı yatırımcı için cazip olabilecek gayrimenkul ürünlerinin geliştirilme potansiyelinin olduğu ancak bu konuca pazarın henüz tam olgunlaşmadığı düşünülmektedir.

Bu denli organize ve kurumsal olarak en üst seviyede temsil anlamında Türkiye açısından oldukça olumlu bir yıl olarak değerlendirebileceğimiz fuarın arkasından önümüzdeki yıl için organizasyonel planlamalara ve hazırlıklara şimdiden başlanmasının çok önemli olduğunu düşünen GISP üyeleri, bir sonraki yıl için birebir toplantılara ağırlık verilen organizasyonlarla beslenecek, yine aynı şekilde belki de alansal olarak daha büyük bir çadırla İstanbul maketinin güncellenerek geliştirilmesinin orta vadede Türkiye ve İstanbul’ un özelikle yabancı yatırımcıya anlatılmasının ve tanıtılmasının üzerinde çalışılması gereken en önemli konu olduğuna dikkat çekmekteler. Bu yılki fuarla birlikte Türkiye ve İstanbul’ da da artık dünya çapında projeler yapıldığını görmekle birlikte bu projelerin aynı şekilde dünya çapında yatırımcıları da çekebilecek proje ve ürün haline getirmek üzerine gereken stratejilerin ve yol haritasının oluşturulması anlamında gerek Kamu’ nun gerekse de özel sektörün beraber hareket etmesinin önemi Mipim 2015 sonrasında aklımızda kalan en önemli detay olmuştur.