Covid-19 Sonrası Oluşan Ekonomik Yapı : İzmir Özelinde Şehrin, Binaların ve Kamusal Alanların Biçimlenmesine Etkisi