Gisp’in Portföy Yönetim Şirketleri ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Esaslar Tebliği’ne Dair Değişiklik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Önerileri

21 Ocak 2021 admin

Gayrimenkul için Strateji Platformu olarak, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı detaylı incelemek ve GISP görüşlerini oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışma yapacağız. Şu aşamada, böyle bir tebliği olumlu karşılamaktayız. Gelişmekte olan bir ülke Türkiye’nin, Gayrimenkul Geliştirme konusunda kurumsal alternatifleri devreye sokmasını önemsiyoruz ve bu tebliğin SPK tarafından bir süredir atılmakta olan “yeni enstrüman” oluşturma çabalarının devamı olarak görüyoruz.

GİSP olarak Gayrimenkul Finansmanı konusunda detaylı çalışmalar yaptığımız şu dönemde, gayrimenkul sektörünün daha sağlam yarınlara taşıyacağına inandığımız hedefler etrafında söz konusu taslak tebliği inceleyecek ve görüşlerimizi oluşturacağız. Doğrultumuzu çizecek olan hedefler şunlardır:

1) Özellikle ticari gayrimenkul geliştirmenin mülkiyetin parçalanmadan gerçekleşmesinin sağlanması

2) Gayrimenkul Geliştirme konusunda uzman ve riskleri yönetebilme kabiliyetinde olan kurumsal yatırımcıları devreye girmesinin gerekliliği

3) Gayrimenkul Yatırım Pazarı Derinliğinin Sermaye, Ürün ve Uzman çeşitliliği ve yeterliliği bakımından zenginleştirilmesi.

Taslak Tebliğ’le getirilmesi planlanan “projeye yatırım yapabilecek” yeni fon tipine ilişkin genel hususların bu tür fonları kuracak olan Portföy Yönetim Şirketlerine getirilen 20 milyon TL mertebesindeki asgari sermaye tutarı, Fon paylarının sadece yabancı yatırımcılara satılabilmesi ve tamamlama sigortası gibi konular çerçevesinde şekillendiğini gözlemlemekteyiz. Piyasanın söz konusu Fon Tebliğinin ilk çıktığı günden beri beklentisi olan bu hususun sınırlı şekilde ve özel şartlarla getirilmiş olsa da yaklaşımı önemsemekte ve tebliğin yukarıda saydığımız hedeflere de olumlu katkılar yapacağına inanmaktayız. Taslak tebliğle ilgili, GİSP görüş ve önerilerimizin bu doğrultuda oluşturulması akabinde SPK ve kamuoyuyla paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Saygılarımızla, GİSP