Yeni Finansal Enstrümanlar ve Kentsel Dönüşüme Etkileri

6 Kasım 2020 admin

13.02.2014 // Perşembe günü PWC Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen GİSP üyeleri aylık olağan toplantıda ‘’Yeni Finansal Enstrümanlar ve Kentsel Dönüşüme Etkileri’’ tartışıldı. Toplantıda alt başlık olarak “Gayrimenkul Sertifikaları” konusunda GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Gürler Ünlü bir sunum ile yeni Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği’nin detaylarını açıkladı. Sunum sürerken GİSP üyeleri de tebliğ maddeleri hakkında görüşlerini açıkladılar; konu derinlemesine tartışıldı. Gayrimenkul sertifikalarının, sektöre nasıl bir katkı sağlayacağı, yeni bir finansman yaratılırken avantajlarının neler olabileceği ve kentsel dönüşümle birleştirilmek istendiğinde etkilerinin nasıl olacağı gibi konular üzerinde duruldu.