Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan GÜMÜŞ, 12. Kalkınma Planı Konferansına katıldı.

18 Ocak 2023 Gisp

Onikinci Kalkınma Planı’nın oluşturulması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Konut Politikaları’ oturumunda çok kıymetli fikirler dile getirildi. Görüşlerimi özetlemek isterim:

– Ortak Veritabanı: Öncelikle gayrimenkul kaynaklı kamu verilerinin tamamı şeffaf bir biçimde halkın kullanımına açılmalı. Konunun farklı taraflardan muhattabı olan kamu daireleri bile birbirlerinin verilerinden habersiz.
– Kentsel dönüşüm sürecinin yeniden harekete geçirilebilmesi için değer odaklı yeni bir modele geçilmesi gerekmektedir. Mevcutta kitlenen pazarlıklarda da hak sahiplerinin %51 çoğunluğu yeter çoğunluk kabul edilmelidir. Bütün süreci koordine etmesi maksadıyla Kentsel Dönüşüm Konseyi kurulabilir.
– Boş konutların piyasaya sürülebilmesi için teşvik ve ceza mekanizmaları harekete geçirilmelidir. (2. konuta vergi, konutu boş tutmaya kiraya yakın vergi, kira birlikleri vb.)
– Kamu kurumlarının gayrimenkul portföyünün akılcı bir şekilde değerlendirilmesi. Yeniden işlevlendirme yöntemiyle konut piyasasına sürülmesi ve gelir elde edilmesi
– Kamu arsalarının uygun fiyatlarla konut üretimi için tahsis edilmesi
– Gayrimenkul sertifikalarıyla kentsel dönüşümde menkulleşme aygıtları kullanılması (tokenization)
– Bina karnesi, yaşı, beton durumu vs gibi yöntemlerle sınıflandırma yapılması
– Tapunun dijitalize edilmesi ve gayrimenkul sahibinin bilgisi hariç tüm verilerin aleni hale getirilmesi, gayrimenkul işinin şeffaflaştırılması
– ESG’ye uyumlu, enerji planlaması yapılmış gayrimenkul geliştirme süreçleri
– Deprem riskli binaların afişe edilmesi, alım satımının zorlaştırılması
– Konut sahipliliğini zorlamaktansa sürdürülebilir kiralama sisteminin kurulması
– Güvene dayalı gayrimenkul sektörünün kurumsal yabancı yatırımcıyı cezbeder hale getirilmesi

Çalışmaya katkı koyan tüm kamu bürokratlarına ve özel sektör temsilcilerine, ayrıca çalışmanın raportörlüğünü üstlenen sevgili ALİ HEPŞEN hocaya teşekkür ederim.